1997-1999

 • De første år foregik dette hovedsagligt hos den gratis webudbyder Angelfire. Mulighederne var begrænsede, men udfordrende.
 • Et meget billedetungt design, mest holdt i hvidt på sort baggrund.

1999-2001

 • Det bagvedliggende blev mere og mere interessant og tilgængeligt, og nye udbydere blev testet.
 • Forsøg med dynamisk indhold ved brug af JavaScript.
 • Lyst og let design baseret på frameset modellen, med grafikken holdt nogenlunde på et minimum.

2001-2003

 • Igen skiftes udbydere efterhånden som PHP bliver udforsket, og første forsøg på et altomgribende framework sættes i funktion.
 • Der udforskes mange forskellige muligheder for dynamisk indhold og server-side logik. Alle datastrukturer baseret på flade tekstfiler.
 • Frameset modellen skrottes til fordel for brug af en enkelt iframe.
 • Et gråt og tungt design, der tager udgangspunkt i computerskærmen med alt indhold inden i en ramme og al navigation og andet udenfor rammen.

2003-2007

 • Flügger kommer ind i billedet og domænet Jayscape.net bliver købt med tilhørende webhotel.
 • Alle filer med statisk indhold holdes i statisk HTML og kun hvor det er nødvendigt bruges PHP.
 • De fleste flade tekstfiler udskiftes med databasebaserede løsninger.
 • Et let design udvikles fra grunden, i samarbejde med Andreas Nauta.

2007-2009

 • Alt bliver kodet forfra som XHTML og mulighederne i Server Side Includes i HTML filer udforskes.
 • Et forsøg på at begrænse SPAM iværksættes med en rimelig succes.
 • Designet opdateres med friskere farver og små tilretninger der strammer op på det hele.

2009-2011

 • Alt kodes forfra igen, denne gang uden Server Side Includes men som et fuldt framework der letter mange dele af den videre udvikling og vedlighold.
 • Bekæmpelse af SPAM fortsætter, så det er så godt som et ikke-eksisterende problem.
 • Stort re-design af funktionaliteten i flere sider, herunder specielt fÅrordbogen og brugerstatistikken.
 • Adskillige nye sider oprettes og gamle revideres eller fjernes.
 • Nyt design i mere imødekommende farver, der også gør en ende på brugen af frames og iframes.

2011-

 • Fokus på indholdet og de sjovere udviklingsopgaver. Alt indhold revideres kraftigt og det, der beholdes, bringes til en højere kvalitet og standard.
 • Funktionalitet som framework og statistik lægges over på open-source værktøjer, hvilket samtidig giver anledning til at lære dem at kende.